OYENS & VAN EEGHEN

Kracht van eenvoud

PAUL: “In januari 2016 is de samenvoeging van Oyens & Van Eeghen met Delen Private Bank een feit geworden. Wij als directieleden die natuurlijk al geruime tijd met elkaar praten, weten inmiddels dat onze organisaties goed bij elkaar passen. Onze ondernemingsfilosofie en bedrijfscultuur zijn zeer overeenkomstig en we leggen allebei sterk de nadruk op hoog kwalitatieve dienstverlening en discretionair vermogensbeheer. Je kan zelfs spreken van eenzelfde DNA. Ik ben er persoonlijk heel verheugd over dat we dankzij deze overname ook onze intrede doen op de Nederlandse markt.”

 

PIM: “Delen Private Bank heeft de voorbije decennia veel ervaring opgedaan bij de uitbouw van haar succesvolle model in particuliere advisering op het gebied van financiële planning, structurering van het vermogen en vermogensbeheer. Oyens & Van Eeghen heeft zich in de afgelopen jaren ook steeds meer en succesvol toegespitst op het segment van gespecialiseerd vermogensbeheer en fiduciaire advisering van particulieren en institutionele partijen. Waar mensen in toenemende mate zelf voor hun financiële toekomst verantwoordelijk worden gesteld, en met een lage renteomgeving waarbij sparen niet meer het meest logische alternatief is, gaat met name de particuliere doelgroep steeds meer op zoek naar het advies van de juiste partij. In Delen Private Bank hebben we een gelijkgestemde partner gevonden met een uitmuntend trackrecord. Door de slagkracht die we samen bieden menen we een logisch alternatief te zijn in de Nederlandse vermogensbeheer.”

 

Verbreding dienstverlening met de kracht van eenvoud
PAUL: “De Nederlandse markt is voor onze groep in het bijzonder aantrekkelijk gezien de nabijheid en het niveau van de welvaart. Er is een grote groep van vermogende particiculieren die potentieel een beroep kan doen op onze diensten. We geloven dat we door een efficiënte aanpak en focus een duurzame, groeiende aanwezigheid kunnen opbouwen.”

 

PIM: “Onze dienstverlening zal onder de gereputeerde naam “Oyens & Van Eeghen” blijven bestaan en al onze medewerkers blijven volledig ten dienste staan van hun cliënten in de kantoren in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. Onze cliënten zullen in de toekomst gaan profiteren van de gecombineerde expertise van onze organisaties waarbij de focus ligt op beleggingsoplossingen die volledig zijn afgestemd op de individuele wensen en doelstellingen van de cliënt en is gebaseerd op grondige analyses. Door bundeling van resources en uitwisseling van kennis en kunde kan een groter universum van beleggingsmogelijkheden en -oplossingen worden aangeboord en willen wij een groter publiek aanspreken.”

 

PAUL: “Pim en ik zijn al overtuigd van de kracht van Delen Private Bank en Oyens & Van Eeghen als combinatie. Wij kijken er in elk geval naar uit om in 2016 samen op te treden en ook onze Nederlandse clienten daarvan te overtuigen. We houden u graag op de hoogte van onze plannen!”

Paul De Winter en Pim Baljet zijn de CEO’s van respectievelijk Delen Private Bank en Oyens & Van Eeghen.