OYENS & VAN EEGHEN

Een boeiend zeilbezoek aan Marker Wadden

Op 23 juni hebben relaties van Oyens & Van Eeghen en Deloitte samen met Natuurmonumenten een bezoek gebracht aan Marker Wadden. Het gezelschap voer met het klassieke zeilschip de Abel Tasman langs de  contouren van de eilanden. Aan boord kregen de gasten uitleg over de voortgang van het project en de gevolgen voor mens en milieu. Met de aanleg van Marker Wadden wordt een grote bijdrage geleverd aan natuurherstel in het Markermeer.  Ondanks het dreigende weer kijken we terug op een mooie en vooral interessante middag in de natuur.

Het ontstaan Het Markermeer is ontstaan in 1976 toen de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad werd aangelegd. Door de inpoldering en de afscheiding van het IJsselmeer heeft het Markermeer bijna geen natuurlijke oevers meer en is het niet meer verbonden met de zee of een rivier. Er heeft zich een dikke slibdeken op de bodem gevormd, met grote gevolgen voor het bodemleven. Er komen dan ook steeds minder vissen en schelpen voor. Een ramp voor de trekvogels die afhankelijk zijn van deze voedselbron. 

Een vogelparadijs Op Marker Wadden zullen het hele jaar door veel vogels zijn. In het voorjaar worden de eilanden bevolkt door broedende vogels als de visdief, in de zomer en het najaar kunnen trekvogels zoals de zwarte stern hier aansterken voor ze naar hun overwintergebied in Afrika vliegen en in de winter kun je hier vogels als het nonnetje of de zaagbek zien die de barre koude van het Hoge Noorden zijn ontvlucht. Marker Wadden biedt straks een gevarieerde begroeiing. Duinen, riet en daarnaast helder water, voor iedere vogel wat wils. Met Marker Wadden wordt een waar vogelparadijs geboren.

Genieten op Marker Wadden Marker Wadden wordt niet alleen een paradijs voor vogels. Natuurmonumenten wil ook mensen laten genieten van dit schitterende natuurgebied. Op het eerste eiland wordt een natuurhaven aangelegd in de vorm van een beschutte baai, met een aantal aanlegplaatsen. Het is de ambitie van Natuurmonumenten om deze nieuwe haven het startpunt te laten zijn van diverse mogelijkheden om Marker Wadden te verkennen. Er komen wandelpaden door de duinen en langs rietvelden. Hier kunnen vogels worden bekeken vanuit een hut laag in het moeras.  Vanuit de uitkijktoren ‘De Steltloper ’is er op 12 meter hoogte een prachtig uitzicht over het hele eiland en het Markermeer. 

Voor meer informatie over Marker Wadden kunt u kijken op de website www.markerwadden.nl