OYENS & VAN EEGHEN

Kwartaalbericht Q3 2018

Ondanks geopolitieke spanningen hebben onze portefeuilles ook in het derde kwartaal in grote lijnen goed gepresteerd. Dit kwam vooral door de wereldwijde spreiding.

Hierdoor werd goed geprofiteerd van de verdere koersstijgingen in de Verenigde Staten. Daarnaast hebben we wat extra rendement kunnen behalen door de verhoogde weging in aandelen, het actieve regiobeleid binnen de aandelenportefeuille en de voorkeur voor kredietrisico boven renterisico in de obligatieportefeuille.

Wel zijn de laatste maanden steeds grotere verschillen zichtbaar. Divergentie in economische groeiverwachtingen van de VS in vergelijking met de rest van de wereld. Divergentie in het monetaire beleid na de laatste renteverhoging in de VS.

Dit alles heeft geresulteerd in grote verschillen in de rendementen van de diverse aandelen- en obligatiemarkten.

Met ons actieve beleid blijven wij inspelen op de veranderende marktomstandigheden en de waarschijnlijk aanhoudende beweeglijkheid op de beurs.

Wij verwachten dat de veelbesproken handelsoorlog de wereldwijde economische groei wel zal belemmeren, maar niet de volgende recessie zal inluiden.

Lees meer