OYENS & VAN EEGHEN

Fiscale vizier gericht op 2017

Met ingang van 1 januari a.s. worden een aantal fiscale maatregelen actief die mogelijk voor u van belang zijn en wij dus graag bij u onder de aandacht brengen.

Vrijstelling in de schenkbelasting wordt verhoogd en verruimd

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de eenmalig verhoogde vrijstelling tot € 100.000 voor schenkingen in verband met de eigen woning weer mogelijk. Deze vrijstelling per schenker wordt niet beperkt tot schenkingen van ouders aan kinderen. Wel dient de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn. Daarnaast kan de vrijstelling gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden benut. 

Pensioenopbouw in eigen beheer wordt afgeschaft

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel ingediend waardoor het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk is pensioen in eigen beheer op te bouwen. Het voorstel geldt zowel voor het pensioen in opbouw als voor het reeds ingegane pensioen. Er komen drie mogelijkheden:

het pensioen fiscaalvriendelijk afkopen, de fiscale pensioenvoorziening omzetten in een oudedagsverplichting op de balans dan wel de bestaande pensioenvoorziening bevriezen.  

Aanpassing belastingheffing in box III

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de belastingheffing in box III afhankelijk van de omvang van het vermogen. Er komen drie schijven met een oplopend tarief. Per saldo zal de heffing voor veel belastingplichtigen toenemen. De huidige heffing bedraagt immers 1,2% over het totale vermogen. Voor vermogens tot € 75.000 (na toepassing vrijstelling ad € 25.000) wordt de vermogensrendementsheffing 0,87%, voor het meerdere tussen € 75.000 en € 975.000 1,41%  en voor het meerdere boven € 975.000 1,65%. 

Als u vragen heeft of meer wil weten heeft over deze onderwerpen, kunt u contact opnemen met Jacques Brouwers, j.brouwers@oyens.com (Kantoor ’s-Hertogenbosch) en Marianne Reintjes, m.reintjes@oyens.com (Kantoor Amsterdam).