Klacht

Alle medewerkers van Oyens & Van Eeghen streven ernaar om u een uitstekende service aan te bieden. Indien u niet tevreden bent, horen wij dit graag van u. De bevoegde personen zullen uw klacht met de grootste zorg behandelen.

Hoe dient u een klacht in?

In de eerste plaats kunt u met uw klacht altijd terecht bij uw relatiebeheerder. Wanneer u dit wenst, kunt u uw klacht doorgeven aan onze Compliance Officer. Indien u over documenten beschikt die relevant zijn voor het onderzoeken van uw klacht verzoeken wij u om deze, als bijlage, mee te sturen. Een duidelijke omschrijving van de situatie zal ons helpen uw klacht binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen..

U kunt uw klacht bij onze Compliance Officer indienen op de volgende manieren:

Per post:
Oyens & Van Eeghen, part of Delen Private Bank
T.a.v. Compliance Officer
Apollolaan 15
1077 AB Amsterdam

Per e-mail:
compliance@oyens.com

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Elke klacht die u aan onze Compliance Officer meedeelt, zal binnen een zo kort mogelijke termijn behandeld en beantwoord worden. Indien dit niet binnen de 5 dagen na ontvangst kan gebeuren, ontvangt u van ons alvast een ontvangstbevestiging. Als uw klacht voldoende toegelicht en gedocumenteerd is, mag u rekenen op een antwoord van ons binnen de dertig dagen.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg, of gaat u niet akkoord met het standpunt dat hierin werd genomen, kan u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) via https://www.kifid.nl/
Indien u uw klacht bij het Kifid schriftelijk wilt indienen, dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier: https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2018/07/klachtformulier2017.pdf te versturen naar:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

E-mail:
consumenten@kifid.nl

Website:
www.kifid.nl

(Let op: dit is enkel mogelijk nadat u uw klacht eerst bij Oyens & Van Eeghen part of Delen Private Bank heeft ingediend).