Corporate

Kwartaalupdate Q1

15 april 2019 | Corporate

Na een tegenvallende afsluiting van 2018 lieten zowel de aandelen - als de obligatiemarkten in het eerste kwartaal van dit jaar een zeer krachtig herstel zien.

Het negatieve rendement van vorig jaar werd hierdoor ruimschoots gecompenseerd. Afname van geopolitieke spanningen speelden hierbij een rol. Markten werden echter met name ondersteund door een 180 - graden draai in het monetaire beleid in zowel de VS als Europa. In januari kondigde de Federal Reserve aan de beleidsrente voorlopig niet verder te verhogen, ook de ECB volgde snel met dezelfde aankondiging. Belangrijkste argument voor de opmerkelijke draai zijn de mogelijke negatieve effecten van de wereldwijde groeivertraging. Ondanks de toegenomen zorgen zien wij de huidige vertraging echter als een tijdelijk fenomeen en achten wij de levende recessie-angst overdreven.

Neem kennis van onze verdere visie en beleid voor de komende maanden in het kwartaalbericht.