Corporate

Kwartaalupdate Q2

15 juli 2019 | Corporate

In het tweede kwartaal van 2019 viel de economische groei tegen door de stagnerende wereldhandel. In mei leidde het onverwacht oplaaien van de handelsoorlog tussen Amerika en China tot risico-aversie en dalende kapitaalmarktrentes. De rentedaling werd versterkt toen bleek dat centrale banken bereid zijn de beleidsrentes te verlagen om de groei en inflatie te stimuleren.

Neem kennis van onze verdere visie en beleid voor de komende maanden in het kwartaalbericht.