Corporate

René Havaux wordt CEO van de bank

13 maart 2019 | Corporate

Op 31 maart 2019 geeft Paul De Winter, CEO van Delen Private Bank, de fakkel door aan René Havaux. Een atypische wissel van de macht, want ze zetten samen gewoon hun traject in de bank voort. Paul De Winter blijft lid van het directiecomité en deelt zijn expertise en engagement met de andere directieleden. Ze geven tekst en uitleg bij deze verandering.

René Havaux: De bank leiden is teamwerk en dat blijft zo. We willen samen blijven werken aan de toekomst van de bank.

Paul De Winter: Er is een nieuwe kopman, maar het team verandert niet, net als onze strategie en filosofie.

Een gewezen CEO die in het directiecomité blijft zitten, dat is vrij uniek. Dreigen jullie niet in elkaars vaarwater terecht te komen?

Paul De Winter: Daar heb ik geen schrik voor. We werken al 19 jaar samen, we zijn dus goed op elkaar ingespeeld. Bij Delen Private Bank is het trouwens niet de eerste keer dat een CEO na zijn vertrek actief blijft in de bank. Jacques Delen is nog altijd voorzitter van de raad van bestuur en nog geregeld aanwezig in de bank. Hij is een bron van inspiratie voor ons allemaal.

“René en ik werken al 19 jaar samen. We zijn goed op elkaar ingespeeld.”

René Havaux: Een klant grapte dat de laatste drie CEO’s van Delen nog altijd aan de slag zijn. Atypisch, dat wel, maar het is ook onze sterkte. Bovendien zijn dit mijn eerste stappen als CEO en zullen de tips en de expertise van Paul zeker van pas komen. Ik hou wel van die metafoor van het wielerpeloton – de kopman wordt vervangen wanneer hij dat wil. Paul wilde zich opnieuw meer toeleggen op zijn eerste passie, het contact met de klant. Ikzelf ben 56, volgens mij het ideale moment om toe te zien op de continuïteit van de bank.

U heeft het vaak over ‘continuïteit’. Wat verstaat u daaronder?

René Havaux: Door de rol van CEO op te nemen, waak ik over het DNA van de bank, net als mijn voorgangers. Grote verklaringen afleggen ligt niet in mijn aard. Voor je de dingen wil veranderen, moet je eerst trachten het even goed te doen. Onder leiding van Paul kende de bank een groeiend succes. Op vijf jaar tijd zijn de beheerde activa in België van twintig naar dertig miljard euro gestegen. De toename van het aantal klanten en de eindeloze files hebben ons ertoe aangezet om vier nieuwe zetels te openen. De teller staat nu op tien. Ook digitaal hebben we een enorme stap vooruitgezet. De lat ligt hoog.

Wat is het DNA van Delen?

Paul De Winter: Dat zijn de basiswaarden waarvan onze organisatie doordrongen is. In een notendop: het familiale en menselijke karakter, integriteit, transparantie en efficiëntie. De manier waarop de CEO-wissel verloopt is daar een mooi voorbeeld van.

Hoe komen die waarden tot uiting in het contact met de klant en in het vermogensbeheer?

Paul De Winter: Ondanks onze gestage groei blijven we een bank met een menselijk gelaat: het persoonlijke contact met de klant en zijn gezin zijn essentieel. We betrekken de volgende generatie al vroeg bij onze dienstverlening, via opleiding en gesprekken. Zo zorgen we voor een rimpelloze vermogensoverdracht. We communiceren ook helder en zonder omwegen, op goede en minder goede momenten.

Onze beleggingsfilosofie is niet onderhevig aan modetrends, maar gericht op de lange termijn. Verantwoord beheer illustreert dat perfect: we zwichten niet voor beleggingen die ‘in’ zijn, maar kiezen van oudsher voor een verantwoorde benadering van al onze beleggingen.

René Havaux: In ons streven naar efficiëntie en transparantie kijken we met veel interesse naar alle digitale ontwikkelingen. We zijn altijd al een voorloper geweest op digitaal vlak. Dat willen we zo houden. We hebben veel geïnvesteerd in onze Delen app en Delen OnLine, en op termijn zal de digitalisering ook administratieve taken kunnen opvangen zodat er nog meer tijd vrijkomt voor onze klanten. Want dat persoonlijke contact is de essentie van ons beroep.

Ook artificiële intelligentie (AI) doet langzaamaan haar intrede bij de bank. Gaandeweg zal die technologie de dagelijkse job van onze medewerkers ondersteunen. AI wordt onafwendbaar om toegevoegde waarde te genereren, een kwalitatieve persoonlijke dienstverlening aan onze klanten te garanderen en de concurrentie het hoofd te bieden. In de banksector is het vandaag bijna een luxe om geholpen te worden door iemand van vlees en bloed die naar je luistert. Die luxe willen wij onze klanten blijven bieden.

Paul, wat is jouw grootste succes als CEO?

Paul De Winter: Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen – ik pas (lacht).

René Havaux: Volgens mij is de grootste verdienste van Paul dat hij met grote zorg vorm heeft gegeven aan discretionair beheer, als hoeksteen van onze strategie. Dat deed hij trouwens lang vóór hij CEO werd.

René, wanneer vind jij je rol als CEO geslaagd?

René Havaux: Ik zou vooral graag hebben dat die familiale en menselijke sfeer in onze kantoren bewaard blijft. Interne twisten, die er in veel bedrijven al te vaak zijn, bestaan in onze bank niet. Onze medewerkers stoppen al hun energie in de dienstverlening aan onze klanten. Dat is een van de voorwaarden om ons beroep efficiënt te kunnen uitoefenen.