Beleggersgiro

Beleggersgiro

Om cliënten de mogelijkheid te geven financiële instrumenten aan te houden, biedt  Oyens & Van Eeghen via de O&E Beleggersgiro (handelsnaam van Stichting Bewaarneming Producten DCO 2) een beleggersgiro aan. Cliënten houden ieder een individuele beleggingsrekening aan binnen de O&E Beleggersgiro en verkrijgen 'vorderingen luidende in financiële instrumenten' op de O&E Beleggersgiro. De O&E Beleggersgiro is een rechtspersoon naar Nederlands recht en verricht geen andere diensten dan het houden van de aan cliënten toebehorende gelden en financiële instrumenten. Hierdoor is de vermogensscheiding tussen Oyens & Van Eeghen en haar cliënten gewaarborgd. De O&E Beleggersgiro past een strikte administratieve scheiding toe ten aanzien van de aangehouden gelden en financiële instrumenten en treedt uitsluitend op in het belang van de cliënten van Oyens & Van Eeghen voor wie de O&E Beleggersgiro financiële instrumenten en gelden aanhoudt. Oyens & Van Eeghen staat garant voor het nakomen van de verplichtingen van de O&E Beleggersgiro.

Het regelement van de O&E belggersgiro vindt u hier.