Toepassingsgebied

De informatie op deze site is enkel bedoeld voor investeerders die resident zijn in Nederland en mag niet beschouwd worden als een aanbod tot het verhandelen van financiële instrumenten in rechtsgebieden waar het aanbieden of de distributie daarvan niet is toegestaan.

Gebruikers van deze site zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke geldende wetten en voorschriften.

Uw gegevens worden opgeslagen in de databanken van Delen Private Bank NV, gevestigd te Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen. Dit stelt ons in de mogelijkheid u regelmatig op de hoogte te brengen van alle interessante nieuwigheden.

Overeenkomstig de Belgische Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens heeft u toegang tot deze gegevens en het recht deze eventueel te wijzigen alsmede het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer in te zien.

 
 
Nederlands
Nederlands English