Tarieven

In deze tarievenlijst vindt u de kosten die in rekening worden gebracht, afhankelijk van de gevraagde diensten. Dit betreft voornamelijk de vaste beheervergoeding en de indirecte kosten die worden aangerekend binnen de financiële instrumenten.

Omdat er naast de uitvoering van onze hoofdactiviteit, discretionair vermogensbeheer, nog situaties bestaan waarbij er kosten worden aangerekend kunt u hieronder kennisnemen van de geldende tarieven.

Afwijkingen van de geldende tarieven zullen steeds het voorwerp uitmaken van een bijzondere overeenkomst en worden gerechtvaardigd door de omvang van de verrichtingen of door het bestaan van een uitzonderlijke situatie.

Bijkomende informatie, alsook een puntsgewijze uitsplitsing van de toepasselijke eenmalige en doorlopende kosten, kunt u verkrijgen bij uw contactpersoon bij Oyens & Van Eeghen.

Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 1 juli 2019 en kunnen steeds gewijzigd worden door ons zoals voorzien in de Algemene Voorwaarden.

Tarieven

 
 
Nederlands
Nederlands English