OYENS & VAN EEGHEN

Vergunningen en Registraties

Oyens & Van Eeghen N.V. houdt een vergunning tot het uitoefenen van het bedrijf van beleggingsonderneming in de zin van de Wft en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Oyens & Van Eeghen N.V. is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI) en aangesloten bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).