OYENS & VAN EEGHEN

ISAE 3402

Op 2 juni 2017 heeft Oyens & Van Eeghen N.V. opnieuw het ISAE 3402 type II Assurance rapport ontvangen van Ernst and Young (EY).

ISAE staat voor International Standard on Assurance Engagements. ISAE 3402 type II is een internationaal erkende rapportage over de interne beheersing bij een organisatie die actief is in dienstverlening.

Het ISAE 3402 type II rapport en het onafhankelijke en objectieve Assurance rapport dat EY daarbij heeft verstrekt geven inzicht in de kwaliteit van de door Oyens & Van Eeghen verleende vermogensbeheerdiensten en de beschreven beheersingsmaatregelen.

Frederik Baert, Directievoorzitter: “Oyens & van Eeghen ziet de toekenning van het ISAE 3402 type II Assurance rapport als een belangrijke mijlpaal voor het kunnen aantonen van de kwaliteit die wij leveren aan onze cliënten. Het tekent de professionele en integere manier waarop Oyens & Van Eeghen het vermogen van haar cliënten beheert via de door ons ingerichte processen en interne controles. Wij tonen hiermee aan dat Oyens & Van Eeghen een stabiele partner is.

Met behulp van dit ISAE 3402 type II rapport geeft Oyens & Van Eeghen haar cliënten inzage in de effectiviteit van de beschreven beheersingsmaatregelen die verband houden met de aan haar uitbestede vermogensbeheeractiviteiten en geeft hen zo meer zekerheid over de kwaliteit van haar dienstverlening.