OYENS & VAN EEGHEN

Onze werkwijze

Dynamisch adviesproces 
Voor het aanbieden van de juiste vermogensoplossing op maat maakt Oyens & Van Eeghen gebruik van een gestructureerd adviesproces. In dit proces onderscheiden wij verschillende fases. Het is een dynamisch en continu proces omdat uw persoonlijke situatie kan veranderen en de financiële markten voortdurend in beweging zijn.

 

Dynamisch adviesproces

Fase 1: Inventarisatie van uw financiële situatie 
Beleggen is geen doel op zich maar een middel om uw persoonlijke doelstellingen te realiseren. Daarom start ieder advies met een persoonlijk intake gesprek waarin uitgebreid wordt stilstaan bij uw persoonlijke situatie, doelstellingen en wensen. Om de situatie inzichtelijker te maken kunnen wij tevens een financieel plan opstellen. 

 

Fase 2: Het formuleren van doelstellingen
Uw persoonlijke situatie, doelstellingen en wensen worden vervolgens vertaald naar inkomens- en vermogensdoelstellingen. Zeer belangrijk is rekening te houden met uw risicohouding. Welk risico kan worden gelopen gegeven uw financiële situatie en welk risico is voor u emotioneel aanvaardbaar? Daarnaast is uw beleggingshorizon van belang. De uitkomst van deze fase kan ook zijn dat beleggen géén oplossing is omdat bijvoorbeeld de beleggingshorizon te kort is of u het risico niet wil of kan lopen.

 

Fase 3: De strategische middelenverdeling
Uitgaande van de geformuleerde doelstellingen wordt een passende strategische middelenverdeling geadviseerd. Dit betreft een voorstel voor de verdeling over verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, hedgefunds en complementaire beleggingen voor de langere termijn. De strategische middelenverdeling wordt mede gebaseerd op lange termijn scenario’s. Met behulp van deze scenario’s wordt geadviseerd met welke lange termijn verdeling de kans op het realiseren van uw inkomens- en vermogensdoelstellingen het hoogst is. Hierbij wordt rekening gehouden met het voor u aanvaardbare risico.

 

Fase 4: Beheer van het vermogen
Binnen de vastgestelde lange termijn strategische middelenverdeling beheert Oyens & Van Eeghen uw vermogen. Wij voeren een actief beleid waarbij breed gespreid wordt belegd. Rondom de strategische gewichten voor de verschillende asset categorieën worden ruime bandbreedtes geformuleerd. Hierbinnen kan Oyens & Van Eeghen actief inspelen op korte termijn marktontwikkelingen door bijvoorbeeld risico op of af te bouwen (zogenaamd tactische asset allocatiebeleid). Verder voegen wij waarde toe op het gebied van regio- en landenkeuze, rentegevoeligheid, valuta en instrumentkeuze.

 

Fase 5: Actuele persoonlijke situatie, visie en portefeuille 
Regelmatig zal Oyens & Van Eeghen uw persoonlijke situatie evalueren. Veranderingen kunnen belangrijke consequenties hebben voor de geformuleerde doelstellingen en de strategische middelenverdeling. Daarnaast worden jaarlijks de lange termijn scenario’s geactualiseerd. Veranderingen in deze scenario’s kunnen eveneens leiden tot aanpassingen in de strategische middelenverdeling. De financiële markten zijn ook op korte termijn voortdurend in beweging. Dit betekent dat wij voortdurend onze visie actualiseren en indien gewenst de vermogensbeheerportefeuille aanpassen. Oyens & Van Eeghen zal op frequente basis persoonlijke gesprekken met u voeren om veranderingen in uw persoonlijke situatie, onze visie en portefeuille te bespreken en te evalueren.