OYENS & VAN EEGHEN

Vermogensoplossingen

Oyens & Van Eeghen biedt verschillende vermogensoplossingen op maat die inspelen op uw individuele wensen en doelstellingen. Binnen vermogensbeheer kan, naast brede multi asset oplossingen met een variërende mix van aandelen, obligaties, hedgefunds en complementaire beleggingen, worden gekozen voor een aantal gespecialiseerde mandaten.

 

Oyens & Van Eeghen Multi Asset Mandaat
Oyens & Van Eeghen Multi Asset Mandaat is een actief beheerde portefeuille die breed belegt in wereldwijde aandelen, obligaties, hedgefunds en complementaire beleggingen. Bij deze mandaten wordt gewerkt vanuit een strategische middelenverdeling waarbij het afstemmen van de beleggingen op uw persoonlijke situatie, doelstellingen en wensen het vertrekpunt is. Om een maatwerk oplossing te kunnen bieden zijn verschillende risicoprofielen beschikbaar (zeer defensief, defensief, gebalanceerd, groei en groei offensief). De strategische middelenverdeling wordt per profiel gebaseerd op lange termijnscenario’s. Met behulp van deze scenario’s wordt bepaald met welke lange termijn middelenverdeling de kans op het realiseren van uw inkomens- en vermogensdoelstellingen het hoogst is. Dit alles binnen het voor u aanvaardbare risico.
Binnen de lange termijn strategische middelenverdeling voert Oyens & Van Eeghen een actief beleid ten aanzien van de tactische (korte termijn) middelenverdeling, regio- en landenkeuze, rentegevoeligheid, valuta en instrumentkeuze.

 

Oyens & Van Eeghen Fixed Income Mandaat
Oyens & Van Eeghen Fixed Income Mandaat is een actief beheerde portefeuille die breed gespreid belegt in obligaties. De doelstelling is een voor risico gecorrigeerd aantrekkelijk rendement te behalen dat op lange termijn hoger is dan de gecombineerde referentie index bestaande uit Nederlandse staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties. Oyens & Van Eeghen voert een actief beleid ten aanzien van de verdeling tussen de verschillende vastrentende categorieën en de landenkeuze. Daarnaast wordt waarde toegevoegd door een actief looptijdenbeleid (duration) waarmee de rentegevoeligheid van de portefeuille kan worden bepaald. Tenslotte wordt gebruik gemaakt van de expertise van zorgvuldig geselecteerde externe managers, die gespecialiseerd zijn in de afzonderlijke vastrentende markten.

 

Oyens & Van Eeghen Global Quality Mandaat
Oyens & Van Eeghen Global Quality Mandaat is een actief beheerde wereldwijde aandelenportefeuille. De focus ligt op het selecteren van kwaliteitsondernemingen. Dit zijn beursgenoteerde ondernemingen met een sterk businessmodel, gezonde balansstructuur, hoge winstgevendheid en een sterke kas- en dividendstroom. De doelstelling is een voor risico gecorrigeerd aantrekkelijk rendement te behalen dat op lange termijn hoger is dan voor de wereldwijde aandelenindex. Oyens & Van Eeghen voert een actief beleid ten aanzien van de verdeling naar specifieke beleggingsstijlen en regiokeuze. Wij maken gebruik van de expertise van zorgvuldig geselecteerde externe managers, die gespecialiseerd zijn in de selectie van kwaliteitsondernemingen.

 

Oyens & Van Eeghen European Small Cap Mandaat
Oyens & Van Eeghen European Small Cap Mandaat is een actief beheerde Europese aandelenportefeuille gericht op kleine beursgenoteerde ondernemingen. De focus ligt op het selecteren van kwaliteitsondernemingen. Dit zijn beursgenoteerde ondernemingen met een sterk businessmodel, gezonde balansstructuur, hoge winstgevendheid en een sterke kas- en dividendstroom. De doelstelling is een voor risico gecorrigeerd aantrekkelijk rendement te behalen dat op lange termijn hoger is dan voor de Europese Small Cap Index. Oyens & Van Eeghen voert een actief beleid ten aanzien van de allocatie naar specifieke beleggingsstijlen. Wij maken gebruik van de expertise van zorgvuldig geselecteerde managers die gespecialiseerd zijn in de selectie van kleine Europese kwaliteitsondernemingen.